Представете си, че можете да рекламирате продуктите си единствено на потенциални клиенти, които харесват, търсят и са готови да купят сега, вашите продукти.

Експертите по дигитален маркетинг имат една мечта…

Представете си, че можете да рекламирате продуктите си единствено на потенциални клиенти, които харесват, търсят и са готови да купят сега, вашите продукти.

Колко бюджет бихте спестили от реклами и кликове на хора, които само разглеждат, сравняват, проучват и поради някаква причина, все още не са готови да купят?

Какъв ли ще бъде процентът на реализация?

Какви ще бъдат приходите ви?

Съвременниите маркетинг технологии се устремяват именно към тази утопия и до немалка степен тя вече съществува. Много компании постигат резултати, доскоро считани за абсолютно невъзможни, използвайки комплексни софтуерни приложения и мощта на облака.

“Облакът” може би звучи “дъждовно” за една част от хората, но за други той открива цяла нова вселена от бизнес и технологични възможности.

Облачните изчисления и съхранение на данни отдавна не са иновация и в последните години приложението им е вече ежедневие за всеки един от нас. Dropbox, Google Drive, Zoom, Shopify, Office 365— всички те са услуги базирани на облачни технологии.

Всъщност, по-голяма част от приложенията, които използваме на нашите смарфони също използват облака в някаква степен.

Но облакът е много повече от това.

Какво представлява облака?

Облакът или облачната инфраструктура дава възможност много информационни центрове да работят все едно са едно единствено утройство.

Това е като да имате достъп до суперкомпютър. Можете да качите проложението си на облачна инфраструктура и да ползвате толкова ресурси колкото ви трябват, но на несравнимо по-ниска цена.

Това дава възможност да бъдат създавани приложения с огромна сложност, които да обработват мигновено, невъобразимо голям обем от информация.

Облачните приложения

Днес софтуерните платформи използват, неща като big data analytics (анализ на големи обеми от данни), predictive analytics (прогнозен анализ), user behavior analytics (поведенчески анализ) и др. Тези алгоритми са исключително сложни и изискват огромни компютърни ресурси.

Но да оставим термините. Важното е, че с подобни приложения можем да посигаме неща, които до преди няколко години граничеха с научната фантастика. Най-хубавото е, че облака прави тези прилиожения достъпни буквално за всеки.

Сега вече разбирате как изкуствения интелект на Siri може да се “побере” в телефона ви. Siri всъщност е приложение, което работи в облака, а вие ползвате само резултата от трилионите изчисления в секунда, които се правят на отдалечени (един или повече) информационни центрове.

Какво общо има тук дигиталният маркетинг?

Дигиталният маркетинг, както на много от нас е известно, е базиран на анализ на потребителски данни. Колкото повече данни за поведението на посетителите на нашите сайтове можем да съберем и анализираме, толкова по-точно може да разберем техните предпочитания и интереси.

И не само това.

Взаимодействията на потребителите с вашите реклами, също може да даде много ценна обратна връзка за това, което харесват и търсят.

Облакът ни дава ресурсите да анализираме този огромен обем данни и да ги използваме за подобряване на таргетирането и достигане до правилните потенциални клиенти, в правилния момент и с най-уместните, за тях, рекламни послания и продукти.

Компании като Google, Facebook, Twitter и Linkedin използват тези технологии, за да предоставят все по-прецизни инструменти за таргетиране.

Image for post
Photo by Lukas Blazek on Unsplash

Нови тенденции

Тенденциите в дигиталния маркетинг, които са пряк резултат от тези технологии са програматик рекламитемаркетинг автоматизацията, персонализацията в мащаб, използването на изкуствен интелект за подобряване на таргетирането, чат ботовете и много други.

Софтуерните разработчици създават приложения използващи директна програмна връзка с платформи като Google и Facebook, за да управляват и оптимизират рекламите в реално време с невъобразима точност. Така таргетирането може динамично да се адаптира към търсенето, като по този начин намалява драстично риска от неефективно изразходване на рекламния бюджет.

Накратко

Облачните технологии осигуряват платформа за разработка на приложения, които подобряват, автоматизират и ускоряват дейностите свързани с дигиталния маркетинг. Дори при малки рекламни бюджети, компаниите могат да постигнат забележителни резултати.

Днес и най-малките бизнеси вече имат достъп до подобни високи технологии, които им дават отлични шансове дори в конкурирането им с лидерите в техните пазарни ниши.

Затова за облака често се говори, че демократизира пазара на високи технологии, като ги прави достъпни, буквално, за всеки бизнес.