Ден: 08.01.2021

Как да постигнем устойчив ръст на онлайн продажбите

Стартирането на нов онлайн магазин може да е лесно, но развитието му до нива, при които да е способен да поддържа работни места и да генерира предвидима в дългосрочен план печалба е свързано с много други предизвикателства.