admin098

Sales Manager Retargeting.BIz. Digital Brand and Business Development Expert. Proud husband and father. Skiing, diving and sailing enthusiast.

Как да постигнем устойчив ръст на онлайн продажбите

Стартирането на нов онлайн магазин може да е лесно, но развитието му до нива, при които да е способен да поддържа работни места и да генерира предвидима в дългосрочен план печалба е свързано с много други предизвикателства.